Покриване на тенис кортове, закрит коридор и нови съблекални

„Растер Юг“ успешно приключи един интересен и сложен проект свързан с покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нови съблекални за спортния комплекс на Югозападен Университет „Н. Рилски“.

При изпълнение на обекта реализирахме покриване на 3бр. същестуващи тенискоровете,изграждане на закрит коридор, сграда за съблекални. Подменихме цялостно настилката на съществуващите тенис кортовете. Към тенис кортовете бяха изградени и трибуни.

За повече информация четете тук.