Реализирането на обекта включи: изграждане на селскостопанската сграда, изпълнение на подопорни стени, водоснабдяване и канализация, електроинсталации, отопление и вентилацияя, вертикална планировка и довършителни работи. Всички строително-монтажни дейности бяха завършени с нужното качество.

Място на изпълнение: местността „Тиклите“ землище на с.Хърово, община Сандански.

Възложител: „БЕЛА ФРУКТ“ АД