През 2017г. -2018 г. „РАСТЕР – ЮГ“ ООД завърши успешно изпълнението на договори за въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Благоевград, град Перник и град Димитровград в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.