Стабилизиране на речното корито на река Бистрица гр.БлагоевградФирма „Растер-Юг“ ООД бе част от консорцуима, извършило обекта „Стабилизиране на речното корито на река Бистрица на територията на град Благоевград“ – част от проекта „Мерки за предотвратяване на наводнения от реките Брегалница и Бистрица“. Бяха извършени мерки по разширяване на коритото и укрепване на бреговете на реката. Извършиха се и строително – монтажни работи по обновяване на съществуващи прагове както и изграждане на нови такива, с цел да се контролира пролетното пълноводие на реката. Баражите бяха ремонтирани и бяха изградени рибни проходи, през които рибата в реката да може да преминава безпрепятствено по време на своята миграция.

Възложител: Община Благоевград
Местоположение: гр. Благоевград
Период на реализация: 04.2015 г. – 02.2016 г.

bistrica_logo