Ремонт и реконструкция на детска градина в гр. ДобринищеФирма „Растер-Юг“ ООД отлично извърши строителство на одобрен по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” обект: „Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в гр. Добринище”. Реконструкцията на покрива увеличи използваемите площи на детската градина, като се обособиха нови помещения, като коридор; зала, в която децата ще могат да практикуват различни учебни дейности през студените месеци; санитарно помещение и помощно помещение – изпълняващо роля на складова част за приспособления нужни за учебния процес. Извършиха се и строително-монтажни работи по обновяване и реконструкция на фасадните стени на детската градина.

krasiva_bulgaria_logoВъзложител: Община Банско
Местоположение: гр. Добринище
Период на реализация: 10.2015 г. – 12.2015 г.