„Растер – Юг“ ООД спечели правото да реставрира църковни храмове намиращи се на територията на община Перник. На реставрация подлежат четири църкви в района – „Св. Николай Чудотворец”, с.Ярджиловци, „Св. Теодор Стратилат”, с.Боснек, „Св. св. Апостоли Петър и Павел”, с.Кралев дол и „Св. Петка”, с.Чуйпетлово. Неотложните ремонтни дейности по възстановяването на българските храмове се налагат поради аварии настъпили след силните земетресения засегнали община Перник през 2012 г.
Обектите са с особено историческо и археологическо значение и са обявени за недвижими архитектурно-строителен паметник на културата от Министъра на културата на България и Националния институт за недвижимо културно наследство. Поради сложната реставрационна дейност на обектите беше назначен специалист – археолог от Регионален исторически музей – гр. Перник, който да наблюдава строително-реставрационните дейности, като изготвените от него документи във връзка с обектите се представяха пред НАИМ-БАН. В началото на януари 2015г. бе сформирана комисия за подписване на Акт образец 15 за приключване на строително-монтажните работи.

Възложител: Община Перник
Местоположение: с. Боснек, с. Чуйпетлово, с. Кралев дол и с. Ярджиловци
Период на реализация: 09.2014 г. – 01.2015 г.