Обект: “Рехабилитация на местен общински път BLG 1351/II-84, Юндола – Черна места – Смолево – с. Бел Камен” с дължина 6 672,5 м

Изпълнен е 2015 г на територията на община Якоруда.