Обект I: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦA “ОТЕЦ ПАИСИЙ” ОТ КМ 0+262 ДО КМ 0+599,87 И УЛИЦА “СТЕФАН СТАМБОЛОВ ОТ КМ 0+000 ДО 0+100,29 В ГРАД БАНСКО

Обект II: Ремонт и рехабилитация на улица „Отец Паисий” от км 0+000 до км 0+262 и изграждане на кабелен колектор по улица „Цар Асен” в гр.Банско, Община Банско

Изградени 2014 г и 2015 г

Възложител: Община Банско