Разполагаме със следните мощности:

Трошачно-сортировъчна инсталация „Логодаж“ (Кариера) – община Благоевград, област Благоевград
Асфалтова база „Симитли“ – Асфалтосмесител „Марини“ и Асфалтосмесител „Д 508-2Л“ – община Симитли, област Благоевград
Асфалтова база „Мелнишка река“ – община Петрич, област Благоевград
Асфалтова база „Баня“ – община Разлог, област Благоевград
Производителност: 340 т/ч
Акредитирана строителна лаборатория „Пътконтрол“: Всички видове изпитвания на земни, пътни и асфалтови работи.
Бетонов център – с.Кърналово, община Петрич (отбивката за село Рупите), област Благоевград
Цех за производство на алуминиева и PVC дограма – кв. Струмско, Стопански двор, град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград
Авторемонтна работилница и склад за строителни материали – с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград

Техническо оборудване:

Машини за земни и пътни работи:

Булдозери, Багери, Автогрейдери, Челни товарачи, Валяци – бандажни за настилки, Валяци – вибрационни, Виброплочи

Машини за асфалтови работи:

Бандажни валяци, Гумени валяци, Ръчни валяци, Фугорезачки, Асфалтосмесители, Асфалторазстилачи, Гудронатори, Пътни Фрези.

Транспорт:

Самосвали, Бордови автомобили, Специализирани автомобили, Ремаркета и полуремаркета, Лекотоварни автомобили, Автобуси и микробуси, Леки автомобили.

Машини за зимно поддържане и снегопочистване:

Строителни машини оборудвани с гребла, Автомобили оборудвани с гребла, Автомобили оборудвани с устройства за разпръскване на твърди инертни или химически материали, Автомобили оборудвани с устройства за разпръскване на течни химически разтвори.

Други специализирани машини:

Трошачки, Инсталация за производство на битумна емулсия, Машина за полагане на пътна маркировка, Компресори, Машини за обдухване, Ел. агрегати, Автокранове, Храсторези и ротационни косачки, Дърворезачки, Приспособления за дробене на храсти, Геодезическо оборудване, Лаборатория – напълно оборудвана за земни, пътни и асфалтови работи.

Специализирани машини:

Бетоновози и бетон помпа, Автокран и товарен автомобил с кран, Пневматична къртица за безизкопно полагане на тръби.

Човешки ресурс:

Високо квалифициран Инженерен състав, Строителни техници, Икономисти и други.