Ремонта на бившата сграда на “ТПК Рила”

Ремонта на бившата сграда на "ТПК Рила"Завърши ремонта на бившата сграда на “ТПК Рила” на улица “Цар Симеон” в центъра на гр. Благоевград. Фирма “Растер – Юг” ООД извърши основен ремонт и преустройство на сградата в модерна офис на Камарата на строителите в България ОП – Благоевград. В нея е настанен строителния регистър и са обособени заседателна зала, приемна и офис стаи на деловодството. Фасадата на сградата е изцяло обновена, като придава модерен и съвременен стил.

Възложител: Камара на строителите в България

Местоположение: гр. Благоевград

Период на реализация: 05-06.2014 г.

Градкото езеро в Сандански

“Растер – Юг” ООД извърши саниране и обновяване на езерото в гр. Сандански. Проекта е финансиран от Община Сандански. Дъното на езерото е хидроизолирано, извършени са строително -монтажни работи по изграждане на нов преливник. Новият и модерен вид на водопада допълва красотата на парка.

Възложител: Община Сандански

Местоположение: гр. Сандански

Период на реализация: 03-05.2014г .

Проект „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград”

Зелена и достъпна градска среда в община БлагоевградНаименование на обекта: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект : „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград”
Обособена позиция №1: Рехабилитация на улици и изграждане на велоалеи, включващи Рехабилитации на ул. “Атон”, ул. “Славянска”, ул. “Панайот Волов”, ул. “Гемеджиите”, ул. “Солунските атентатори”, ул. “Преслав” и нова велоалея, бул. “Пейо Яворов” и нова велоалея и изграждане на велоалея от ул. “Броди” до ул. “Пейо Яворов”.

Обект: „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград. Обособена позиция №1 – Рехабилитация на улици и изграждане на велоалеи“

Възложител: Община Благоевград

Местоположение: град Благоевград

Период на реализация: 10.2013 г. – 03.2014 г.

bgregio

Проект “Бензиностанция Петрол в с. Кулата”

Проект "Бензиностанция Петрол в с. Кулата"Проект “Бензиностанция Петрол в с. Кулата”, която фирма “Растер – Юг” ООД изгради в срок въпреки съвпадението на строежа с празниците около Коледа и Нова година, вече е факт и на разположение в полза нa пътуващите.
Бензиностанцията е част от известната верига “Петрол”. На обекта се извършиха прецизно всички строително – монтажни работи от квалифицирани работници. Част от строителния процес се изразява в направа на кофражни, арматурни и бетонови работи, монтаж на окачена фасада и окачен таван тип “Хънтър Дъглас”, полагане на шлайфан бетон, сухо строителство, настилки и облицовъчни работи, довършителни работи.

Обект: Реконструкция на бензиностанция и газостанция с търговска сграда с магазин и заведение за бързо хранене на Петрол -0107, с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, ПИ 40539.230.343, УПИ – І

Възложител: ПЕТРОЛ – АД

Местоположение: с. Кулата, община Петрич

Период на реализация: 11.2013 г. – 01.2014 г.

Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Благоевград

Осъществяването на проекта по изграждане на Защитено жилище от семеен тип, намиращ се в кв. Струмско, Благоевград, който фирма „Растер – Юг“ спечели като изпълнител в началото годината е вече факт. Процедурите по предаването на обекта и издаването на Акт 16, с който се разрешава въвеждането на обекта в експлоатация са в ход и очакват одобрение от компетентните органи. Фирмата изпълнител се справи отлично и в срок от 80 дни бе завършен заложения в проекта обем от строително-монтажни дейности. Проекта е финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Възложител: Община Благоевград
Местоположение: кв. Струмско, гр. Благоевград
Период на реализация: 02.2012 г. – 02.2014 г.

Ремонт на лаборатории по проект “По-добро качество на храната”

В качеството си на изпълнител на поръчката фирма „Растер – Юг“ ООД извърши санирането и ремонта на две от лабораториите към Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Благоевград. Качествено и в срок бяха извършени следните строително-монтажни дейности: цялостен ремонт на покрива, направа на топлоизолация, фасадна мазилка, демонтаж на старата дограма и монтаж на нова ПВЦ, изграждане на тротоар около лабораториите.
Вътрешният ремонт извършен в лабораториите включва: направа на гипсокартон, монтаж на подово настилка от ламинат, настилка PVC /антибактериална/, боядисване с блажна боя и латекс, ремонт на тоалетна и баня, цялостен ремонт на ел. инсталацията.

Обект: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на две лабораторни сгради, находящи се в гр. Благоевград” по проект „По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие”
Финансиран от ОП за ЕТС „Гърция – България 2007-2013“

Възложител: Областна дирекция по безопасност на храните
Местоположение: гр. Благоевград
Период на реализация: април – май 2013 г.

 

Възстановяване вертикална маркировка гр. Петрич

Обект: „Възстановяване вертикална маркировка гр. Петрич”
Възложител: Община Петрич
Местоположение: гр. Петрич
Период на реализация: 05.05.2013г. – 22.05.2013г.

Ежегодното възобновяване на вертикалната пътна маркировка на уличната мрежа на гр. Петрич бе възложено отново и тази година на фирма „Растер – Юг“ ООД. В сътрудничество с Община Петрич, фирмата изпълни договорните задължения в срок.

Рехабилитация и реконструкция на пътя до границата с Македония

Фирма “Растер – Юг” ООД участва в проект по Лот 40 – Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-106 – Благоевград – Ст. Лисичково – граница с Македония. Изпълняваха се строителни дейности включващи цялостна реконструкция на пътя: полагане на асфалтобетонова настилка; изграждане на канавки; изпълнение на водостоци; хоризонтална и вертикална маркировка.

 Обект: “Лот 40 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-106 – Благоевград Ст. Лисичково – граница с Македония от км 0+00 до км 1+820 и от км 2+700до км 24+343.52, с обща дължина 23.464 км.“
Възложител: Агенция “Пътна инфраструктура”
Местоположение: Област Благоевград
Период на реализация: 01.11.2012г. – 31.12.2013г.

Ремонт на зала “22-ри Септември” – гр. Благоевград

Зала "22-ри Септември" - гр. БлагоевградСлед доказаният професионализъм от страна на фирма “Растер – Юг” ООД, Община Благоевград повери изпълнението на ремонта и освежаване на зала “22-ри Септември” в центъра на града. Извършените СМР включваха: направа на окачен таван и предстенна обшивка от гипсокартон; гипсови шпакловки по стени таван; боядисване с латекс; монтаж на осветителни тела; монтаж на теракот и фаянс; направа на гранитогрес за сервизни помещения; полагане на мокет; демонтаж на дървени врати и монтаж на алуминиева дограма – стъклопакет и ПДЧ.

Сътрудничеството по време на строителството между Общината и фирмата, добрата комуникация и точното изпълнение на договора в срок окачествяват “Растер – Юг” ООД като надежден партьор в бъдещи проекти.

Oбект: Ремонт на зала “22-ри Септември” – гр. Благоевград
Възложител: Община Благоевград
Местоположение: гр. Благоевград
Период на реализация: 16.07.2012 г. – 03.08.2013 г.

Рехабилитация и реконструкция на територията на Община Хаджидимово

Рехабилитация и реконструкция на територията на Община Хаджидимово

Възложител: Община Хаджидимово

Наименование на обекта: “Рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната мрежа, реконструкция на улици и рехабилитация на градски парк на територията на Община Хаджидимово”

По обособена позиция 5: “Рехабилитация и реконструкция на улични отсечки в село Абланица /от т.10 до т.57; от т.58 до т.94 и от т.60 до т.93, от о.т. 91 до о.т. 96″