Ремонтът на „Житница“ приключва до 15 септември

Между 10 и 15 септември е планирано да приключат изцяло ремонтните дейности по улица „Житница“ в участъка от улица „Съвет на Европа“ до бул. „Овча купел“. Пътната артерия е един от важните инфраструктурни обекти по линията на метрото от „Красно село“ през „Овча купел“ до Околовръстното. Трасето е почти готово. До дни за коли ще бъде отворено едното платно. А строителните дейности ще се пренесат в съседното. За да провери как върви реновирането на терена, днес на място дойде и кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Заедно с нея бяха заместник- кметът на София Дончо Барбалов и проф. Стоян Братоев- изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД.

Допълнителна информация може да намерите тук.

Прочети още на Столица.bg.

Покриване на тенис кортове, закрит коридор и нови съблекални

„Растер Юг“ успешно приключи един интересен и сложен проект свързан с покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нови съблекални за спортния комплекс на Югозападен Университет „Н. Рилски“.

При изпълнение на обекта реализирахме покриване на 3бр. същестуващи тенискоровете,изграждане на закрит коридор, сграда за съблекални. Подменихме цялостно настилката на съществуващите тенис кортовете. Към тенис кортовете бяха изградени и трибуни.

За повече информация четете тук.

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

РАСТЕР-ЮГ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077

Настоящото съобщение е част от мерките за информиране и публичност по проект: „подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19” с договор: bg16rfop002-2.077-1116-c01

РАСТЕР-ЮГ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.077-1116
Договор №: BG16RFOP002-2.077-1116-C01
Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Дата на сключване на договора: 02.03.2021 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 02.06.2021 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 150 000.00
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0.00
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 127 500.00
Процент на съфинансиране от Съюза: 85 %

Кратко описание на проекта
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел/и на проекта/информацията
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Фирма Растер ЮГ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.021

Фирма Растер ЮГ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-0238-C01 по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „Обучение на заети лица“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с наименование „Повишаване квалификацията и уменията на заетия персонал посредством извършване на обучения“ и има за цел  да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в предприятието. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места. Придобиване на професионална квалификация по професия „Строител“ КОД 582030, със специалност „Външни облицовки и настилки“ КОД 5820307.

Стойността на бюджета на проекта е 79 200 лв.

Финансиране от Европейския социален фонд.

Началната дата на проекта е 19.03.2018г. с дата на приключване 19.03.2019г.

Срокът на изпълнение на договора е 12 месеца.