РАСТЕР-ЮГ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Настоящото съобщение е част от мерките за информиране и публичност по проект: „подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19” с договор: bg16rfop002-2.077-1116-c01

РАСТЕР-ЮГ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.077-1116
Договор №: BG16RFOP002-2.077-1116-C01
Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Дата на сключване на договора: 02.03.2021 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 02.06.2021 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 150 000.00
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0.00
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 127 500.00
Процент на съфинансиране от Съюза: 85 %

Кратко описание на проекта
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел/и на проекта/информацията
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Вашият коментар